ПОЛІТИКА ЯКОСТІ

ТОВ “АРІС” — ПЕРЕДОВА УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ, ВИРОБНИК РІЗНИХ ВИДІВ ГНУЧКОГО ПАКОВАННЯ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ТА ОЧІКУВАННЯМ НАШИХ КЛІЄНТІВ

Система управління якістю ISO 9001:2015 допомагає нам краще зрозуміти контекст діяльності компанії, потреби та очікування зацікавлених сторін, докладати зусиль для постійного підвищення рівня задоволеності клієнтів, і сприяти її розвитку.

Наша команда одностайно підтримує основні принципи діяльності компанії та усвідомлює важливість участі кожного для досягнення спільного результату.

Дотримуючись системи управління якістю, ми дотримуємося наступних правил:

  • Рівень якості продукції визначається споживачами;
  • Продукція призначена для паковання харчових продуктів і вимагає 100% рівня безпеки для споживачів;
  • Управління діяльністю компанії засноване на ризиках і орієнтоване на процеси;
  • Будь-яка діяльність, процес або операції можуть і повинні бути вдосконалені;
  • Навички та досвід персоналу, в тому числі в області управління якістю та практики ощадливого виробництва, постійно вдосконалюються;
  • Відносини з клієнтами, постачальниками та іншими зацікавленими сторонами є взаємовигідними;
  • Прийняття рішень ґрунтується лише на доказах;
  • Діяльність компанії є корисною для суспільства та не впливає на законодавчі норми України.

Розуміючи вплив нашої діяльності на навколишнє середовище, ми вживаємо заходів для мінімізації викидів забруднюючих речовин і утворення відходів, а також використовуємо матеріали, придатні для переробки та повторного використання.

Будучи гарантом дотримання вимог системи управління якістю ISO 9001: 2015, керівництво ТОВ «АРІС» бере на себе відповідальність за доведення цієї політики до свого персоналу, споживачів, постачальників та громадськості.

ДИРЕКТОР ТОВ «АРІС» – ЄВГЕН ТИТАРЕНКО