Публічний договір (оферта)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ОФЕРТА)

Цей договір публікується інтернет-магазином shop.aris.ua і є публічним договором (офертою) про продаж товарів, розміщених на сайті, фізичним і юридичним особам (Покупцям). Цей документ є офертою відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 N 103. Здійснення Покупцем замовлення через сайт або за номерами телефонів , зазначених на сайті, є повним і безумовним прийняттям умов цього договору. Приймаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що він:

  1. ознайомлений з правилами, термінами та іншими умовами, визначеними договором, і приймає їх;
  2. є повнолітнім (досяг 18 років);
  3. при замовленні Товарів надає повну і достовірну інформацію;
  4. дає згоду на використання своєї контактної інформації з метою отримання повідомлень про акційні пропозиції та іншої інформації, пов’язаної з діяльністю Продавця.

Сторони угоди:

Продавець – суб’єкт господарювання, який здійснює реалізацію товарів через інтернет-магазин shop.aris.ua. Товари можуть бути поставлені одним з таких суб’єктів:

 – Товариство з обмеженою відповідальністю Міжгалузеве науково-виробниче підприємство «АРІС» Лтд (код за ЄДРПОУ 14090946, платник податків на загальних підставах, платник ПДВ);

– Фізична особа підприємець Титаренко Олена В’ячеславівна (ідентифікаційний номер 2243701120, платник єдиного податку 3 група 5%);

– Інші суб’єкти господарювання, які співпрацюють з ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД на підставі відповідних договорів.

Покупець має право отримати інформацію про продавця в будь-який момент за телефонами, вказаними на сайті.

Покупець – фізична або юридична особа, яка вступила в стосунки з Продавцем на підставі цього Договору

разом надалі «Сторони», а окремо – «Сторона»,

діючи добровільно, попередньо ознайомлені з приписами господарського та цивільного законодавства, що регулюють договір, якими полягає,

досягли згоди про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Продавець зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. При необхідності товар може бути виготовлений Продавцем на замовлення Покупця.

1.2. Товаром за даним Договором є товар, розміщений на сайті www.shop.aris.ua (далі – «Сайт»).

2 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Покупець зобов’язаний:

2.1.1. Оформити замовлення товару через сайт або по телефонах, вказаних на Сайті, при оформленні замовлення повідомити повну і достовірну інформацію, необхідну для оформлення замовлення.

2.1.2. Прийняти від Продавця товар в порядку та строки, що визначаються цим Договором та законом.

2.1.3. Оплатити Продавцю вартість товару в порядку і строки, що визначаються цим Договором.

2.1.4. Належним чином виконувати інші обов’язки за цим Договором.

2.2. Продавець зобов’язаний:

2.2.1. Постачати товар належної якості в терміни, обумовлені цим Договором.

2.2.2. Приймати від Покупця товар і повертати сплачені за нього кошти в разі повернення товару у випадках, передбачених цим Договором або законом.

3 КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЯ

3.1. Узгоджена кількість товару визначається Сторонами при оформленні та прийняття замовлення. Умови цього Договору вважаються виконаними належним чином, якщо загальна кількість товару як в цілому, так і по кожному конкретному виду (одиниці асортименту) при її відвантаженні Покупцеві має відхилення за кількістю або вагою (в залежності від одиниці виміру, зазначена в специфікації) в межах + (-) 1%.

3.2. Якість товару має відповідати вимогами, встановленими державними стандартами, технічними умовами, що діють в Україні для даного виду товару, а також вимогам, зазначеним на Сайті.

3.3. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється в день доставки товару Покупцеві.

3.4. Продавець гарантує збереження якості товару протягом 1 року з дати передачі товару Покупцеві за умови дотримання Покупцем умов зберігання, а саме: в чистих, сухих, вентильованих приміщеннях при температурі від + 5 ° С до + 30 ° С, відносної вологості повітря 50-70 %. Перед використанням обов’язково акліматизація при температурі від 18 ° С до + 25 ° С при тій же вологості менше 24 годин в літній період і 48 годин – в зимовий.

4 ВИГОТОВЛЕННЯ ТОВАРУ НА ЗАМОВЛЕННЯ

  1.  

4.1. Товар може вироблятися на замовлення Покупця, якщо він потребує нанесення індивідуального дизайну.

4.2. Якщо Покупець замовляє стандартний товар (без печатки), умови цього пункту договору не застосовуються.

4.3. Для замовлення товару до дизайну Покупець направляє Продавцю файл з дизайном в одному з наступних форматів: .cdr, .tif. При необхідності Продавець здійснює адаптацію наданого дизайну і отримає згоду з ним Покупця засобами електронного зв’язку (через електронну пошту, месенджери і т.д.). У такому ж порядку Продавець погоджує з замовником ціну товару і термін його виготовлення.

4.4. Продавець приступає до виготовлення товару після узгодження з Покупцем дизайну і ціни, а також отримання від Покупця підписки.

4.5. Згідно ТУ У 22.2-1409946-001: 2014 і / або ДСТУ 7275 до: 2012 (в залежності від виду товару), допустимим є кількість бракованого товару не більше 1% загальної кількості товару одного типу, розміру, найменування і марки в одній партії. Шлюб продукції в зазначених допустимих межах не є порушенням умов Договору, претензії в таких випадках не приймаються.

5 УМОВИ ПЕРЕДАЧІ І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

5.1. Продавець зобов’язується відправити Покупцю товар протягом 3 календарних днів після отримання замовлення від Покупця, а також отримання Продавцем підписки. Продавець залишає за собою право відступити від цієї умови, якщо замовленого товару немає в наявності. В такому випадку Продавець зобов’язаний негайно повідомити про це Покупця, узгодити термін виготовлення товару і здійснити поставку товару, як тільки він буде виготовлений.

Для товару, який виготовляється на замовлення Покупця, термін його виготовлення окремо узгоджується Сторонами (п. 4.2 Договору).

Якщо термін виготовлення складає більше 3 днів, про що Продавець повідомляє Покупця, Покупець має право відмовитися від замовлення і вимагати повернення сплачених грошових коштів. Покупець, який погодив з Продавцем терміни виготовлення товару, не має права відмовитися від замовлення, якщо Продавець приступив до виконання замовлення.

5.2. Товар повинен бути відправлений транспортною компанією, зазначеної Покупцем при оформленні замовлення. Послуги транспортної компанії оплачує Покупець (крім випадків, коли за акційними умовами сплату транспортних послуг бере на себе Продавець).

5.3. При прийманні товару Покупець зобов’язаний перевірити його якість. У разі виявлення пошкодження упаковки Покупець зобов’язаний скласти відповідний акт за участю представників транспортної компанії.

5.4. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб забезпечити його збереження при транспортуванні. Вартість тари та маркування включається у вартість товару за цим Договором.

5.5. Товар повинен супроводжуватися наступними документами:

– Рахунок-фактура;

– видаткова накладна;

– маркувальний лист на кожну коробку Продукції.

5.6. У разі виявлення недоліків товару Постачальник зобов’язується замінити цей товар на якісний протягом строків, зазначених в п. 5.1 Договору, або повернути вартість товару неналежної якості, або узгодити зменшення вартості товару. При цьому Покупець зобов’язується по телефону або по електронній пошті повідомити продавця про недоліки, при необхідності – надати фото і відправити товар неналежної якості за адресою, вказаною Продавцем, з оплатою транспортних послуг за рахунок Продавця. Відлік термінів заміни починається з дня отримання Продавцем повернутого товару.

5.7. Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку протягом 14 днів з дня отримання товару Покупцем. В такому випадку Покупець повинен направити Продавцю письмове повідомлення про розірвання договору та повернути отриманий товар, направивши його на адресу Продавця. Договір може бути розірваний тільки за умови збереження товару в незмінному стані.

Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен зберігати отриманий товар в незміненому вигляді (товар повинен бути таким, який не використовувався, збережено його товарний вид, споживчі властивості, маркувальний лист і т.д.).

6 ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Товари реалізуються за ціною, вказаною на Сайті на момент оформлення замовлення. У випадках, визначених розділом 4 Договору, товар реалізується за погодженою сторонами ціною.

6.2. Товар оплачується одним із способів, обраних Покупцем серед запропонованих на Сайті способів оплати.

6.3. Порядок оплати – передоплата 100%.

7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо доведуть, що порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили.

8 ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту прийняття Покупцем його умов (оформлення замовлення) і діє до закінчення гарантійного терміну на товар, що поставляється.

8.2. Цей Договір може бути змінений або припинений достроково в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством, а також за взаємною згодою Сторін.

9 ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони домовилися, що в разі виникнення суперечок вони будуть вживати заходів до їх мирному врегулюванню.

9.2. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього Договору, в тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, не врегульовані Сторонами, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

10 ІНШІ УМОВИ

10.1. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством.